Børns Ferie

Det er vigtigt, at I som institution har gjort jer nogle tanker om, hvordan I kommunikerer med forældrene om ferie, og at det er vigtigt for barnet, at de holder fri sammen som familie i mere end blot en weekend. Der er fra Socialstyrelsen lavet undersøgelser, der viser, at det er vanskeligt for pædagoger at tale med forældrene om børns ferie.

Man ved fra forskning at samvær mellem forældre og børn har indflydelse på børnenes trivsel og udvikling. Det gælder uanset, hvilke forudsætninger forældrene har. Forskningen viser også at fokus på øget trivsel får forældre til at prioritere mere ferie sammen med deres børn.

For inspiration til, hvordan I inviterer forældrene til en samtale om ferie med deres børn, anbefales det, at I tager udgangspunkt i de faglige overvejelser omkring, hvorfor det er godt at holde ferie.

3 konkrete råd:

  1. Lav en pædagogisk handleplan for, hvornår og hvordan I vil gribe dialogen an
  2. Læg vægt på den viden I har omkring børns behov for ferie med en neuropædagogisk vinkel i forhold til barnets trivsel og udvikling
  3. Kom med gode ideer til, hvad man kan lave i ferien, hvor der er fokus på nærvær, ro og fordybelse (se f.eks. Nationalpark Thy-app’en)

3 ideer til handleplan:

  1. Spørg nysgerrigt ind til forældrene og deres valg af ferieafholdelse
  2. Lys på det der virker – skriv evt. ud: ”Dejligt I holder ferie med jeres børn”, det vil skabe en refleksion for forældregruppen.
  3. Hav fokus på et differentieret forældresamarbejde, når I snakker med forældre. Der er forskellige kulturer, som kræver forskellige tilgange/forståelser fra det pædagogiske personale.

Børn har ikke brug for en masse input, forventninger og højt aktivitetsniveau hele tiden. Der sker meget i en almindelig hverdag i institutionen, så weekender og ferie skal handle om at komme ned i gear, slappe af og være til stede.  

Fortæl, hvad barnet har behov for og hvad I tænker målet skal være, fremfor at tale om det, vi skal undgå. ”Ord skaber virkelighed” forstået på den måde, at det vi italesætter, er det, der kommer til at fylde i bevidstheden. At fokusere på det gode, vi vil opnå, spreder positiv energi fremfor at dræne med dårlig samvittighed.

Ikke alle forældre har mulighed for at holde flere ugers sammenhængende ferie. Husk at børn også har stor glæde af at holde ferie sammen med andre nære omsorgspersoner, f.eks. bedsteforældre.

Dagtilbuddets rolle før, under og efter børns ferie:

Inden ferien er det en god ide at tale med/bevidstgøre forældrene om, hvad børn har behov for i forhold til at koble af, samvær og nærvær

Under ferien skal I være opmærksomme på, hvordan I kommunikerer på SoMe, så I ikke kommer til at skabe forventninger og give anledning til at forældrene kommer til at føle sig utilstrækkelige, hvis de ikke kan leve op til det. Vær f.eks. varsom med at ophæve konkrete situationer fra daginstitutionen til Stjernestunder, men fremkom gerne med inspiration til gode oplevelser mellem forældre og børn. Kom gerne med alternative forslag, hvis ikke man kan gøre det I viser.

Poster I oplevelser fra dagtilbuddet om, hvad I laver i sommerferieperioden, så send det f.eks. kun til de forældre, hvis børn er i institutionen. Overvej i det hele taget, om det er nødvendigt, måske skal I og forældrene være gode rollemodeller og bruge ferietiden til også at holde fri fra SoMe.   

Efter ferien er det vigtigt, at I er opmærksomme på, hvordan I taler om ferieoplevelser. Hvad fremhæver I og hvordan påvirker det de andre børns oplevelser af, hvad en ferie er. Vær opmærksom på at italesætte de mange variationer af ferieoplevelser og spørg f.eks. ind til de helt daglige og nære oplevelser, som f.eks. en skovtur, badetur eller gåtur. Spørg ind til, hvem var du sammen med og hvad oplevede I, hvordan hyggede I jer og hvad var det mest spændende.

Se mere på følgende link: 

https://bupl.dk/boern-unge/nyheder/guide-saadan-taler-du-med-foraeldre-om-boernenes-ferie

https://www.emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/oevrige-publikationer/boerns-ferie

Ring til os

Kontakt Børneliv Thy

Vores hold af sundhedsplejersker, familie-konsulenter, socialrådgivere og hjemmepædagoger sidder klar til at hjælpe dig på:

Telefon 99 17 20 70
Mail: bornelivthy@thisted.dk

Mandag kl. 8-10 
Tirsdag kl. 8-12 
Onsdag kl. 8-10 
Torsdag kl. 15-17

Du kan også møde op på vores kontor i Thy Hallen:

Mandag kl. 11-12
Tirsdag kl. 12-13
Torsdag kl. 15-17