Om Børneliv Thy

Vi sidder klar til at hjælpe

Kontakt os på telefon 99 17 20 70 eller mail bornelivthy@thisted.dk, hvis du har brug for sparring eller hjælp til dit familieliv med små børn. Du kan også henvende dig personligt. Vi er at finde i det "gule" område Børneværelset i Thy Hallen tre gange i ugen. Intet er for stort eller småt. 

OBS: Børneliv Thy holder ferielukket i ugerne 29 og 30. Her vil vores telefontid være lukket, det samme er vores træffetider i Thy hallen. 

Børneliv Thy er din hurtige, nemme og smidige indgang til råd og vejledning om stort og småt i dit familieliv.

I Thy ønsker vi at skabe rammerne om det bedst mulige børneliv. Derfor har vi i Thisted Kommune én samlet indgang for alle småbørnsfamilier. 

Uanset hvad du har brug for råd og sparring om, så kan du kontakte Børneliv Thy. 

Der er ingen af dine spørgsmål eller bekymringer, der er hverken for store eller for små. Hvis din henvendelse drejer sig om livet som småbørnsfamilie med børn i alderen 0-5 år, er du havnet det rigtige sted. 

Du bliver mødt af et team af forskellige fagpersoner, der består af sundhedsplejersker, familie-konsulenter, socialrådgivere og hjemmepædagoger. 

Rådgivningen er gratis og anonym, så tøv endelig ikke med at kontakte os. 

Du kan ringe til os på telefon: 99 17 20 70

Mandag kl. 8-10 
Tirsdag kl. 8-12 
Onsdag kl. 8-10 
Torsdag kl. 15-17 

 • Vi giver sparring og idéer til udvikling af dine kompetencer som forælder
 • Vi giver dig faglig viden, som kan betyde øget trivsel, udvikling, læring og dannelse hos dit barn. 
 • Vi hjælper dig med at sikre, at barnet fysisk udvikler sig efter sine egne vækstkurver. 
 • Vi bygger bro og skaber sammenhængskraft mellem de areaner, barnet færdes i. 

Det er en stor gave at give dit barn, hvis du er nysgerrig og åben for, om der er steder, du kan forbedre dine evner som forælder. Måske opdager du, at du gør mange af de rigtige ting. Men det kan også være, du får blik for simple justeringer, der kan være med til at gøre en forskel. 

For når dit barn trives:

 • smitter det af på hele familiens trivsel. 
 • kan det udvikle sig og tilegne sig nye færdigheder
 • har det overskud til at deltage i sociale relationer. 
 • føler det sig værdifuldt og får mod på at finde sin egen vej og stemme i livet. 

I Børneliv Thy ønsker vi at fremme barnets Trivsel, Udvikling, Læring og Dannelse. 

 1. Trivsel Børns trivsel er et vigtigt udgangspunkt for at kunne opleve glæde ved livet og have overskud til at begå sig i verden. Trivsel er fundamentet for udvikling, læring og dannelse og hænger sammen med at opleve en følelse af mental sundhed.

 2. Udvikling: Udvikling sker i relationen med andre og handler om at se barnets potentiale. At kunne se hvor barnet er lige nu i sin udvikling, og hvor det er på vej hen. Børn udvikler sig forskelligt både fysisk, psykisk og socialt med de almindelige udsving, der følger med.

 3. Læring: Barnets læring sker, når barnet udforsker med krop og sanser, undrer sig og stiller spørgsmål. Det sker ved at barnet bliver mødt af spørgsmål og passende udfordringer. Barnet lærer også gennem kommunikation, udveksling og sociale interaktioner, og her indgår de i fællesskab med andre børn og voksne. Børns læring fremmes af at turde begå fejl, famle og slippe fantasien løs.

 4. Dannelse: Ved begrebet dannelse forstås en dybere form for læring. For at orientere sig og handle i en global verden som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske, skal barnet selv være en aktiv deltager. På den måde forankrer barnet værdier og viden i egen personlighed som rettesnor for at orientere sig i livet. 

Målet med Børneliv Thy er:

 • at familier oplever en sammenhængskraft i de tilgængelige tilbud. 
 • at børn vil få øget trivsel, udvikling, læring og dannelse. 
 • at hjælpe dig til at styrke dine kompetencer som forælder. 
 • at Børneliv Thy er et rart og trygt sted at henvende sig, hvor vi favner alle. 

I Thy arbejder vi for at skabe et godt børneliv. Men hvad er det? 

Set fra barnets perspektiv betyder det: 

 • At mine forældre ser mig for den jeg er. 
 • At de voksne i børnehaven hjælper mig, når jeg har brug for det. 
 • At jeg leger i det høje græs i børnehaven sammen med mine venner.
 • At vi ofte tager på tur ud i naturen i Thy. 
 • At jeg har en ro i mig, fordi jeg kan spejle mig i tydelige og nærværende voksne. 

Set fra pædagogernes perspektiv betydet det:

 • At der opleves en god kommunikation med forældrene, hvor vi kan drøfte det, der går godt - og også det, der kan være udfordrende. 
 • At vi taler sammen i personalegruppen om barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. 
 • At vi ser barnet og støtter det. 
 • At selvom det kan være svært at se alle børn i en travl hverdag, så gør vi vores bedste og har et fokus på det. 

Set fra forældrenes perspektiv betyder det: 

 • At jeg oplever kompetente, reflekterende og nærværende voksne i mit barns dagtilbud. 
 • At jeg oplever, at der bliver taget hånd om de udfordringer, småbørnsforældre kan have. 
 • At vi bliver taget seriøst som forældre. 
 • At de forskellige fagfolk, vi får kontakt til i kommunen, taler sammen.

Børneliv Thy er blevet til gennem det treårige projekt 'Udbredelse af Familiehuse i hele landet'.

Du finder mere viden om projektet her: Link til Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Sådan gør du

1. Ring til os på telefon 99 17 20 70

2. Vi taler om det, der fylder for jer.

3. Vi kommer med forslag til forløbet.

4. Vi hjælper jer videre eller lægger en plan sammen.

FORTÆLLINGER