Dine handlemuligheder

Her er dine handlemuligheder, når du oplever problematikker omkring et barn i dit dagtilbud.

 

Kompetenceteammøde:

  • Dagtilbud har 3 kompetenceteammøder årligt og de private dagtilbud har 2 kompetenceteammøder årligt.
  • De faste medlemmer ved møderne er daginstitutionsleder, konsulterende socialrådgiver og PPR. Ad hoc: stuepædagoger, sundhedsplejen, logopæd og hjemmepædagog.
  • Det er her muligt for jer, at brede en bekymring ud og få en vurdering af problematikken set med de forskellige fagligheder. Hvis I skal have en sag på med navn og cpr. Nr. skal I forinden have forældrenes samtykke – I kan også have en sag på anonymt. Det er her, der bydes ind med de forskellige fagligheder, og det vurderes hvad næste skridt bør være.
  • Det er oftest konkrete børn/ problemstillinger der kommer på et kompetenceteammøde, men det kan også være generelle emner.
  • Det er altid daginstitutionerne, der laver dagsorden og mødereferat.

Netværksmøde:

  • Netværksmøder er der, hvor forældrene deltager sammen med jer i dagtilbuddet. Ad hoc fagpersoner som PPR, sundhedsplejen, hjemmepædagog, sagsbehandler (hvis der er en sag i Familierådgivningen) eller en konsulterende socialrådgiver deltager også.
  • Sagaerne har oftest været drøftet på kompetenceteam møde først, hvor det så er blevet klart, at der er behov for at få sagen belyst noget mere gennem forældrene.
  • Alle fagpersoner kan indkalde til et sagsteam møde. Den der afholder mødet, er ansvarlig for dagsorden og referat.
  • Det vil næsten altid være dagtilbudslederen, der leder mødet og den enkelte pædagog, der fremlægger problematikken.

Sundhedsplejen:
Du kan altid kontakte den sundhedsplejerske der er tilknyttet jeres institution, hvis du har spørgsmål vedr. det pågældende barns trivsel.
Hvis du er i tvivl om hvem der er tilknyttet dit dagtilbud, så kan du kontakte sundhedsplejen 99172031 mellem kl. 8.00-11.00.

PPR:
Du kan benytte dig af den pædagogiske konsulent, der er tilknyttet dit dagtilbud. 
Du kan også straffe en PPR medarbejder mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00-15.00, torsdag kl. 8.00-17.00 og fredag kl. 8.00-13.00. 
Ringer du torsdag i træffetiden er du sikker på at komme i kontakt med en medarbejder der kan give dig råd og sparring med det samme. Telefonen betjenes af psykologer og pædagogiske konsulenter. 

Konsulerende socialrådgiver:
Børne- og Familierådgivningen tilbyder åben og anonym rådgivning til alle familier, børn og unge i Thisted Kommune. Rådgivningen er et gratis tilbud målrettet familier med børn og unge under 18 år.
De konsulterende socialrådgivere  har deres arbejdsgang i dagtilbuddet, hvor det er muligt at få sparring på konkrete udfordringer. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. 

Hjemmepædagog:
Hjemmepædagogerne giver sparring til småbørnsforældre. De taler med forældre om det der fylder her og nu, og om de gængse problematikker man støder på som småbørnsforældre.
Et fokus for hjemmepædagogerne er kobling til dagtilbuddet. 
Kontakt på:
Marie Jensby 30623569
Mie Krogsgaard 51526515 

Underretning til børnefamilie afdelingen: 
Som fagperson har du en særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt. Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn, er du særlig forpligtet til at underrette Børne- og Familierådgivningen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Som ansat i Thisted Kommune skal du underrette ved at udfylde et af skemaerne under "Tværfaglige fraser", og sende den til underretning@thisted.dk

Børne- og Familierådgivningen skal inden seks dage efter modtagelse af underretningen sende et kvitteringsbrev til dig som underretter.
Hvis du som fagperson har underrettet,  skal Børne- og Familierådgivningen, orientere dig om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn, som du har underrettet om.

Husk at du har notatpligt, uanset hvilken vej du vælger at gå ift. dine handlemuligheder. 

Er du I tvivl om hvilken vej du skal gå, kontakt da gerne Børneliv Thy på 99172070.

 

 

Ring til os

Kontakt Børneliv Thy

Vores hold af sundhedsplejersker, familie-konsulenter, socialrådgivere og hjemmepædagoger sidder klar til at hjælpe dig på:

Telefon 99 17 20 70
Mail: bornelivthy@thisted.dk

Mandag kl. 8-10 
Tirsdag kl. 8-12 
Onsdag kl. 8-10 
Torsdag kl. 15-17

Du kan også møde op på vores kontor i Thy Hallen:

Mandag kl. 11-12
Tirsdag kl. 12-13
Torsdag kl. 15-17

OBS: Børneliv Thy holder ferielukket i ugerne 29 og 30. Her vil vores telefontid være lukket, det samme er vores træffetider i Thy hallen.