Det kan være en stor omvæltning for et barn at blive storebror eller storesøster. Det kan skabe glæde, frustrationer, kærlighed, vrede – alle mulige følelser kan være på spil for det barn, som oplever at familien vokser. Og alle følelser er ok, og helt normalt.

Barnets dagtilbud ligger selvsagt inde med stor viden om barnets trivsel

Hvordan har barnet det, hvad går godt, hvad kan være svært – og her kan en ændring i adfærd ses, når familien vokser med et lille medlem. Derfor er det afgørende, at man som fagprofessionel stiller sin viden til rådighed for forældrene.

Lige så vigtig er det, at man tør at være nysgerrig på hvordan det ser ud i hjemmet. Stiller sig undrende overfor forskellige perspektiver som:

 • Hvordan er det for X at være blevet storebror/søster?
 • Er der noget der har overrasket jer?
 • Hvad kan særligt udfordre?
 • Kalder barnet på en særlig hjælp/støtte i øjeblikket?
 • Hvordan har I forældre det?

Og mange andre perspektiver kan tages med. Her er forældre forskellige, og derfor skal man have et skærpet blik for det differentierede forældresamarbejde.

Skal dagtilbuddet være det store barns frirum?

Både ja og nej.

Barnet har ofte brug for vante omgivelser, regler og rutiner når hverdagen i hjemmet ændres. Ofte kan fagfolk og andre relationer af familien, af god vilje spørge barnet, om det er spændende at være blevet storebror/søster. Der kan også komme mange andre overordnet spørgsmål så som: Græder baby så nogle gange hjemme ved jer? Trøster mor baby? Hjælper du baby med at få sutten?

For mange spørgsmål er ikke nødvendigvis godt for barnet, da barnet på den måde gentagne gange skal forholde sig til samme emne. Et emne som for nogle er det fedeste i verden og for andre er mere sårbart og måske lidt hårdt, for nu skal forældrene deles med en søskende.

En ide er, at der i personalegruppen aftales at der blot er en ansat, som spørger barnet ind til det at blive storebror/søster.

 Barnet kan have stor glæde af at komme i dagtilbuddet kort efter den lille baby er kommet. På den måde er det muligt for barnet at glemme sin nye rolle for en stund og blot lege som vanligt med kammeraterne. Ofte er den første tid fyldt med undersøgelser af baby mm og det kan være kedeligt for barnet at være med. Andre gange kan det være lige dét, som barnet har brug for. At føle sig inddraget i den nye familie konstellation.

Derfor er det vigtigt, at der er en åben kommunikation med forældrene om hvad barnets behov er:

 • At komme afsted som vanligt i dagtilbuddet?
 • At komme lidt afsted?
 • At være hjemme i noget tid?

Det kan se meget forskelligt ud, og afhænger meget af barnet og forældre. Husk derfor løbende at tage dialogen med forældrene, også hvis I oplever barnet reagerer og har brug for at indsatsen revideres.

Hvad så, når det bliver lidt svært at samarbejde?  

Forældre er forskellige. Nogle taler og deler meget viden, andre er mere tilbageholdne. Intet er forkert, men kræver en differentieret indsats fra fagfolk. Nogle gange kan det være nødvendigt at man som fagprofessionel husker at gå over broen og eks. Spørge ”Hvordan er det for dig at være blevet forældre til 2 nu?” eller ”Hvordan tror I det ser ud for storesøster/bror?”. Gå i dialog med forældrene og stil sig nysgerrigt på deres perspektiver. Husk gerne: er det noget vi ved, eller noget vi tror?

 

 

 

 

Gode råd som kan nævnes for forældrene:

 

 • Du kan måske få bedsteforældre til at tage en lille gave med til storebror/søster i stedet for baby eller bede dem om at henvende sig til ham/hende inden de hilser på baby. Herved kan man være med til at afhjælpe jalousi.
 • Find små huller i hverdagen med storesøster/bror til nærvær, leg, inddragelse i praktiske opgaver mm.
 • Den forældre som ikke ammer har stort potentiale til længerevarende stunder sammen med barnet som er blevet storebror/søster.
 • Informer forældrene om hvem fra personalegruppen der henvender sig til barnet omkring dets nye rolle.

 

 

 

 

Ring til os

Kontakt Børneliv Thy

Vores hold af sundhedsplejersker, familie-konsulenter, socialrådgivere og hjemmepædagoger sidder klar til at hjælpe dig på:

Telefon 99 17 20 70
Mail: bornelivthy@thisted.dk

Mandag kl. 8-10 
Tirsdag kl. 8-12 
Onsdag kl. 8-10 
Torsdag kl. 15-17

Du kan også møde op på vores kontor i Thy Hallen:

Mandag kl. 11-12
Tirsdag kl. 12-13
Torsdag kl. 15-17