Leg og relationer

Leg er en helt grundlæggende del af børns virke. Og mange børn leger spontant og af sig selv. Men nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn. 

Årsagen til, at leg er så vigtigt, er fordi:

  • Når børn leger, lærer de.
  • Når børnene lærer, så erfarer de.
  • Når de erfarer, udvikler de fantasi, virkelyst, sprog og sociale kompetencer.

Legen er altså med til, at børn danner en forståelse af, hvem de er alene, og hvem de er i fællesskabet.

Det er også vigtigt at forstå, at leg er umiddelbar, spontan og frivillig. Der er ikke et mål med legen. Det handler om processen.

Sådan understøtter du den gode leg

1. Vi skal prioritere børns leg

2. Vi skal give barnet mulighed for at kunne lege. Det kan både være i rollelege, men det kan også være, når du og dit barn laver noget sammen. Involver dit barn i det, du synes er interessant. Det er der barnet mærker dit nærvær – fordi du er engageret.

3. Nogle børn har brug for nogle rollemodeller, og at nogle guider dem for at kunne lære at lege selv.  

4. Spørg nysgerrigt ind til dit barns leg. På den måde involverer du dig, men du behøver ikke nødvendigvis at deltage.  

5. For nogle forældre kan det at indgå i en leg være svært. Det er helt okay, men kast dig ud i det. Øv dig engang imellem. Det har stor værdi for dit barn. 

6. Giv også plads til de vilde, farlige og pjattede lege. Her lærer børnene om deres egne og andres grænser. Spænding giver lyst til at lege. 

7. Det er ikke altid den voksnes opgave at lære barnet alt. Tillad børnene at opdage verden på egen hånd, stille spørgsmål og eksperimentere på egen hånd.

Gevinsterne ved leg

1. Børnene får erfaring med at indgå i fællesskaber.

2. De lærer at sætte sig i andres sted og udvikler en begyndende empati.

3. Leg skaber trivsel, dannelse og udvikling for børnene.

4. Børn opnår sociale og sproglige kompetencer.

Ring til os

Kontakt Børneliv Thy

Vores hold af sundhedsplejersker, familie-konsulenter, socialrådgivere og hjemmepædagoger sidder klar til at hjælpe dig på:

Telefon 99 17 20 70
Mail: bornelivthy@thisted.dk

Mandag kl. 8-10 
Tirsdag kl. 8-12 
Onsdag kl. 8-10 
Torsdag kl. 15-17

Du kan også møde op på vores kontor i Thy Hallen:

Mandag kl. 11-12
Tirsdag kl. 12-13
Torsdag kl. 15-17

OBS: Børneliv Thy holder ferielukket i ugerne 29 og 30. Her vil vores telefontid være lukket, det samme er vores træffetider i Thy hallen. 

FORTÆLLINGER