Råd og vejledning

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Kontakt os på telefon 99 17 20 70 eller mail bornelivthy@thisted.dk, hvis du har brug for sparring eller hjælp til dit familieliv med små børn. Du kan også henvende dig personligt. Vi er at finde i det "gule" område Børneværelset i Thy Hallen tre gange i ugen. Intet er for stort eller småt. 

Bliv klogere på forskellige tematikker, der alle har betydning for dit barns trivsel.

Måltidet med børn

Gode måltider er meget mere end sund mad.

For børn er måltider et fast holdepunkt, der kommer flere gange dagligt. De skaber derfor forudsigelighed og tryghed i barnets hverdag.
 
Få inspiration til, hvordan I bedst skaber rammen om måltidet med børn. 

Leg og relationer

Mange børn leger spontant og af sig selv.

Men nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at alle børn kan være med, og for at legen udvikler sig positivt for alle børn.

Vi har samlet nogle gode råd til, hvordan du kan gribe det an som forælder. 

Samarbejdet med dagtilbuddet

Det er vigtigt for dit barn, at der er et godt samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Dagtilbud ligger inde med megen viden om dit barn og I kan bruge hinanden som sparringspartner. Et godt samarbejde forudsætter åbenhed, tillid, nysgerrighed og en åben kommunikation.

Læs mere om, hvordan du sikrer det gode samarbejde, her.

Forældrerollen

Hvordan du agerer som forælder, har afgørende betydning for dit barn. Børn har brug for at kunne spejle sig i tydelige voksne. Det er med til at gøre dem trygge og styrker relationen mellem jer. 

Bliv klogere på, hvad det vil sige at være en tydelig forælder. 

Det lille barns søvn

Nogle børn sover godt fra en tidlig alder, men de fleste gør faktisk ikke. Det er helt normalt for forældre til børn i alderen 0-3 år, at opleve en eller flere svære perioder med forstyrret søvn.

Vi har samlet vigtig viden omkring det lille barns søvn til dig her. 

Skilsmisse med børn

Selvom omkring 50 procent af alle par skilles, er det en kæmpe livsomvæltning for både børn og voksne. Skilsmisse kan være forbundet med krise, tab, sorg, konflikter, skænderier, tavshed, dårlig stemning og stress. 

Vi har samlet vigtige opmærksomhedspunkter til dig, der står midt i eller skal til at gennemgå en skilsmisse.

Skærmtid

Skærme er en del af mange børns liv. Men det er desværre også en ting, som vi ved, mange forældre er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til.

Derfor har Børns Vilkår udarbejdet en skærmguide med konkrete anbefalinger, som du kan vælge at bruge. 

FORTÆLLINGER