Samarbejdet med dagtilbuddet

Det er vigtigt for dit barn, at der er et godt samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Dit barn bruger mange timer i hverdagen i dagtilbuddet, og pædagogerne har en masse viden om dit barn. De er derfor de oplagte sparringspartnere. Formår I at dele informationer og erfaringer med hinanden, kan I være hinandens medspillere og "spille hinanden gode". 

Men den gode relation og samarbejde med dagtilbuddet opstår ikke nødvendigvis af sig selv. Det kræver åbenhed, tillid, nysgerrighed og ærlig kommunikation.

Hvis du formår at få et godt samarbejde med dit dagtilbud, vil det smitte af på dit barns oplevelse. Barnet kan mærke, om I er trygge ved dagtilbuddet, og det hjælper barnet, at der er en god brobygning og forudsigelighed i relationen mellem hjemmet og dagtilbuddet. 

Det samme gælder for kommunikationen. Den vil altid skabe ringe i vandet. Dit barn spejler din adfærd og tager den med videre i sine egne relationer. 

Gode råd til forældre med børn i dagtilbud

1. Hils altid venligt på alle børn og voksne. Den gode stemning vil smitte af på dit barn.

2. Din erfaring med dagtilbud er måske ikke så stor, og der er sket mange ændringer over tid. Spørg derfor nysgerrigt ind og vær åben. Det danner et godt udgangspunkt for et fremtidigt godt samarbejde.

3. Som forældre har I også et ansvar for at gøre barnet klar til hverdagen i dagtilbud. Det kan I for eksempel gøre ved at snakke om de aktiviteter, der sker i dagtilbuddet både før og efter. I kan også tale om de billeder, der ligger på AULA.

4.  Du må forvente, at dit barn bliver syg i løbet af tiden i dagtilbuddet. Det kræver, at du er hjemme sammen med dit barn - eller har et netværk, der kan træde til.

5. Alle børn har brug for ferie - lige så vel som voksne. Prioritér at give dit barn pauser fra hverdagen. 

6. Dagtilbud skal arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan. Det betyder, at der vil være et helhedsblik på dit barns udvikling. 

7. Som forældre har i medansvar for at skabe et godt børnemiljø. Det betyder helt konkret, at I er bevidste om den gode snak om alle personer i dagtilbuddet - både børn og voksne. Fremhæver I kun én pædagog eller ét barn, bliver det sårbart for barnet. 

Råd til den gode opstart

1. Forestil dig, hvordan dit barns hverdag kommer til at se ud og tal om det med barnet.

2. Vær åben over for dit dagtilbud omkring de ting, der kan være svært i forældreskabet.

3. Vær nysgerrig på dagtilbuddets erfaringer med opstart af børn. 

Ring til os

Kontakt Børneliv Thy

Vores hold af sundhedsplejersker, familie-konsulenter, socialrådgivere og hjemmepædagoger sidder klar til at hjælpe dig på:

Telefon 99 17 20 70
Mail: bornelivthy@thisted.dk

Mandag kl. 8-10 
Tirsdag kl. 8-12 
Onsdag kl. 8-10 
Torsdag kl. 15-17

Du kan også møde op på vores kontor i Thy Hallen:

Mandag kl. 11-12
Tirsdag kl. 12-13
Torsdag kl. 15-17

FORTÆLLINGER