Skærmtid

Skærme er en del af mange børns liv, men det er desværre også en ting, som vi ved, mange forældre er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til.

Det har ført til, at Børns Vilkår har lavet en skærmguide til forældre. Den kan du bruge, hvis du gerne vil have hjælp til at tage stilling til:

 • Hvad dit barn kan lave på skærmen.
 • Hvad du synes, det må lave på skærmen. 
 • Hvilken rolle skærmene skal spille i jeres familie.

Alle familier oplever situationer, hvor det kan være svært at holde sig til de regler og aftaler, der er i familien. Skærmguiden kan hjælpe dig i hverdagen, hvor dialog, aftaler og rammer kan give færre konflikter og mere gennemskuelighed for både dig og dit barn. Men du kender dit barn og din familiesituation bedst, og ved, hvornår andre hensyn vejer tungere.

Skærmtid for børn | Skærmguiden (bornsvilkar.dk)

Overordnede anbefalinger

 • Forhold dig nysgerrigt og ikke fordømmende til dit barns digitale liv, og hav en snak med barnet om fordele og ulemper ved at bruge digitale medier.
 • Vær en god digital rollemodel for dit barn, og lad ikke din egen brug af skærm forstyrre samværet med barnet.
 • Sæt enkle og forståelige rammer for dit barns skærmbrug og inddrag barnet i rammesætningen på en måde, som passer til barnets alder.
 • Fokuser mere på, hvad dit barn laver på skærmen og med hvem, end hvor længe barnet er på skærm – og om det gør dit barn glad eller trist.
 • Hjælp barnet med at prioritere skærmbrug, hvor barnet er aktiv, kreativ og social over passivt brug.
 • Vær opmærksom på, at skærmbrug ikke går ud over andre aktiviteter, som er vigtige for barnet – fx fordybelse, fysiske aktiviteter, socialt samvær.
 • Respekter dit barns ret til privatliv, når du tager og deler billeder og videoer.
 • Vær opmærksom på, at streamingtjenester, sociale medier og spil er designet til at tiltrække og fastholde brugerens opmærksomhed for at tjene penge, og at børn og unge derfor har brug for hjælp til at styre forbruget.

Anbefalinger for de enkelte aldersgrupper

Ingen skærmbrug for børn under 2 år.

Bruger barnet alligevel skærm, er anbefalingerne således:

 • Børn i denne alder skal være sammen med/under opsyn af en voksen, når de bruger skærm både til video og spil.
 • Små børn har brug for at dele deres oplevelser på skærmen med en nær voksen. Sørg for at være tæt på dit barn, så du kan reagere og støtte barnet, hvis det ser noget, som er svært at forstå, eller som påvirker det følelsesmæssigt.  
 • Hjælp barnet med at forstå og håndtere følelser, skærmbrug kan igangsætte.
 • Dit barn har brug for, at du hjælper det med at komme gennem de frustrationer, der ofte opstår, når skærmen skal slukkes. Vis, at du forstår barnets følelser, og tilbyd i stedet en fælles aktivitet.
 • Brug ikke skærm som trøst eller afledning fra følelser.
 • Det kan være fristende at bruge skærmen, når dit barn er ramt af svære følelser. Det er dog vigtigt at lære at håndtere og udholde alle slags følelser. Det gør vi ved at blive mødt og forstået. Ikke ved at blive afledt af en skærm.
 • Hold skærmfri tid under måltider.
 • Under måltidet er der rig mulighed for at tale om dagen. Om hvad der skal ske, eller hvad der er sket. Barnet har også brug for at lære at mærke efter, hvad der sker i kroppen, fx at kunne genkende sult og mæthed.
 • Undgå skærmbrug før sengetid og ved putning.

Børn lærer at forstå verden gennem fysisk kontakt med både ting og mennesker.

De har brug for at røre, lugte, lytte og smage samt at have tæt kontakt med voksne, som de kan spejle sig i. Det kan de digitale medier ikke tilbyde.

Det er vigtigt, at tiden foran skærmen ikke erstatter den tid, de har brug for til at bevæge sig, være sammen med andre og lege.

Hvis barnet er på skærm, anbefaler vi, at du prioriterer skærmbrug, hvor barnet er aktiv eller kreativ højere end skærmbrug, hvor barnet er passiv forbruger.

Med hensyn til skærmtid kan en tommelfingerregel være maks. 5 timer på en uge, gerne mindre, og ikke mere end 45 min. pr. dag. En undtagelse kan være, hvis barnet ser en alderssvarende film sammen med en voksen.

Ring til os

Kontakt Børneliv Thy

Vores hold af sundhedsplejersker, familie-konsulenter, socialrådgivere og hjemmepædagoger sidder klar til at hjælpe dig på:

Telefon 99 17 20 70
Mail: bornelivthy@thisted.dk

Mandag kl. 8-10 
Tirsdag kl. 8-12 
Onsdag kl. 8-10 
Torsdag kl. 15-17

Du kan også møde op på vores kontor i Thy Hallen:

Mandag kl. 11-12
Tirsdag kl. 12-13
Torsdag kl. 15-17

OBS: Børneliv Thy holder ferielukket i ugerne 29 og 30. Her vil vores telefontid være lukket, det samme er vores træffetider i Thy hallen. 

FORTÆLLINGER